Hyvä hallintotapa

On äärimmäisen tärkeää, että meillä on käytössämme oikeanlaiset käytännöt, prosessit ja eettinen yrityskulttuuri. Pyrimme toimimaan avoimesti ja läpinäkyvästi ja nostamaan standardimme mahdollisimman korkealle tasolle.