Vaikutuksemme ympäristöön

Toyota Material Handling Europe on tehnyt kaikkensa vähentääkseen ympäristövaikutuksiaan. Teemme kovasti töitä vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä koko tuotantoketjumme osalta. Noudatamme ilmastotavoitteissamme vähimmäisvaatimuksina EU:n asettamia standardeja. Tavoitteenamme on saavuttaa nettonollapäästöt viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Nettonollapäästöihin tähtäävä suunnitelmamme edellyttää koordinoituja toimia koko arvoketjun suhteen, niin ketjun alku- kuin loppupäänkin osalta. Pyrimme kohti kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintamallia parantamalla toimintamme tehokkuutta ja priorisoimalla korjauksia, uusiokäyttöä, kunnostamista sekä tuotteiden kierrättämistä.