Yhteiskuntavastuu

Yhteiskunnalliset ESRS-ilmoitusvelvollisuudet koskien omia työntekijöitä, arvoketjun työntekijöitä ja vaikutuksen kohteena olevia yhteisöjä edellyttävät, että yritykset raportoivat toimintansa olennaisista vaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista sosiaalisessa kontekstissa. Pyrimme yhteiskunnallisissa toimissamme, käytännöissämme ja toimenpiteissämme läpinäkyvyyteen.