Eettiset ohjeet - missio, tarkoitus ja yhteiset arvot

Toyota Material Handlingin eettiset ohjeet määrittelevät periaatteemme ja standardimme, joita kaikkien työntekijöiden ja yhtiön puolesta toimivien kolmansien osapuolten odotetaan noudattavan. Rehellinen toiminta ja kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten noudattaminen vaikuttavat strategisen kasvun edistämiseen.

Normit, säännöt ja vastuut asianmukaiseen toimintaan

Arvopohjamme ilmenee toimintaohjeidemme kautta. Eettiset ohjeemme määrittelevät työntekijöidemme odotetun eettisen käyttäytymisen, kun he ovat vuorovaikutuksessa toistensa, asiakkaidemme, toimittajiemme, muiden sidosryhmiemme tai ympärillä olevan yhteisön kanssa.

Eettisessä ohjeistuksessamme käsitellään useita eri aihealueita kuten syrjintää ja ihmisoikeuksien kunnioittamista, ja tilanteita, kuten yrityksen varojen käyttöä, sisäpiirikauppoja, paikallisten lakien ja määräysten noudattamista sekä ympäristönsuojelua.

Tutustu eettisiin ohjeisiimme

Avoimen ja positiivisen ilmapiirin luominen

Olemme sitoutuneet ympäristöön, jossa avoin ja rehellinen vuorovaikutus on oletusarvo, ei poikkeus. Vakuutamme, että jokainen voi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista tai huolenaiheista luottaen siihen, että asiasta ei tule ilmoittajalle seuraamuksia.

Me kannustamme työntekijöitämme ja muita toimintamme ympärillä olevia henkilöitä tuomaan esille havaitsemiaan huolenaiheita ja epäselvyyksiä. Huolenaiheista ja epäselvyyksistä voi raportoida seuraaville tahoille:

  • linjaesihenkilö
  • toimintojen esihenkilöt (esim. HR-päällikkö, talouspäällikkö)
  • liikesuhteesta vastaava henkilö (esim. myyntihenkilö tai ostaja)
  • konsernin vaatimustenmukaisuusasioiden osasto (compliance@toyota-industries.eu)

 

Eettisten ohjeiden tukipuhelin on sinua varten

Eettisten ohjeiden tukilinjan kautta raportoinnin voi tehdä nimettömästi, vaikkakin olisi suotavaa, että ilmoittaja olisi tiedossa, jotta tilanteen selvittäminen olisi tehokkaampaa.

Eettisten ohjeiden tukilinjamme on kolmannen osapuolen ylläpitämä, ja on käytettävissä vuorokauden ympäri verkossa ja puhelimitse. Jos haluat jättää ilmoituksen eettisten ohjeiden tukilinjallemme, käytä alla olevaa linkkiä.

Huomioithan, että tukilinjamme ei vastaanota, käsittele tai ohjaa eteenpäin asiakaspalautteita. Me haluamme tarjota parhaan mahdollisen kokemuksen ja mielellämme otamme vastaan asiakaspalautteita, mutta oikea kanava asiakaspalautteen antamiseen on yhteyshenkilösi yrityksessämme.

Eettisten ohjeiden tukilinja