Toyota Material Handling Europe kestävän kehityksen raportti

Toyota Material Handling Europe on julkaissut neljännen kestävän kehityksen raporttinsa. Raportti tarjoaa avoimen ja yksityiskohtaisen yleiskuvan yrityksen kestävän kehityksen sitoutumisesta laadun ja asiakasturvallisuuden maksimoimiseksi, ihmisten menestymismahdollisuuksien optimoimiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Toyota Material Handling Europe on osa Toyota Industries Europea, joka on Toyota Industries Corporationin omistama tytäryhtiö.

"Zero Muda on visiomme, sillä laatu on liiketoimintamme ytimessä. Laatu määrää sen, miten toimimme liikekumppaneidemme, henkilöstömme ja ympäristön kanssa. Joten pyrkikäämme yhdessä minimoimaan onnettomuuksia, päästöjä, ja tuotannon katkoksia". Matthias Fischer, Toyota Material Handling Europen toimitusjohtaja.

Tällä neljännellä kestävän kehityksen raportilla Toyota Material Handling Europe vahvistaa pyrkimyksensä olla alan johtaja, tekemällä yhteistyötä toimittajien, yliopistojen ja innovatiivisten yritysten kanssa kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Toyota Material Handling Europe tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja on EU-OSHA:n kumppani terveellisiä työpaikkoja koskevissa kampanjoissa vuodesta 2010 lähtien.

Vuodesta 2019 lähtien Toyota Industries Corporation on yksi alle 40 yrityksestä maailmanlaajuisesti, jolle on myönnetty kaksinkertainen A-luokitus CDP:ltä (Carbon Disclosure Project - on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka tehtävä on kerätä yrityskohtaista tietoa ilmastonmuutoksen torjunnasta, kasvihuonekaasupäästöistä ja sopeutumisesta ilmastonmuutokseen).

EcoVadis on vuonna 2019 myöntänyt Toyota Material Handling Europen 15. maayhtiöille EcoVadis-kultatason. Ecovadiksen suorituskykymittaristojen avulla yrityksien vastuullisuutta monitoroidaan kansainvälisesti 21 vastuullisuusindikaattorin kautta neljässä teemassa, jotka ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja työelämän käytännöt, liiketoiminnan eettisyys ja vastuullinen hankintaketju. Järjestelmässä toimittajat arvioidaan ja pisteytetään vuosittain kokonaisvaltaisen vastuullisuussuoriutumisen perusteella edellä mainituilla osa-alueilla.

Vuodesta 1993 lähtien Toyota Industries Corporation (TICO) on ollut yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet Kioton pöytäkirjan noudattamiseen. Organisaation järjestelmällisen lähestymistavan ansiosta TICO:n neljän suurimman tehtaan CO2-päästöt ovat vähentyneet 2 321 tonnilla. Tämä on yksi monista syistä, joiden vuoksi Toyota Material Handling Europe ja 10 tytäryhtiötä saivat EcoVadisin "erinomaisen" tai "edistyneen" luokituksen ympäristöasioiden hallintakäytännöstään.

Lehdistökontakti

Toyota Material Handling Finland
Mira Ljunggren
markkinointipäällikkö

mira.ljunggren@fi.toyota-industries.eu

Trukkien katselua

Kestävä kehitys

Yhdessä voimme tehdä paljon maksimoidaksemme turvallisuuden, minimoimalla ympäristövaikutukset ja optimoimalla prosessejamme.

Lue lisää >

EU-OSHA-kuvitus

Turvallinen ja terveellinen työ

Meillä Toyota Material Handlingilla työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallinen ja terveellinen työympäristö on tärkeää.

Lue lisää >

Tekstiä taululla

Toyota Way

Toyotan tapa tehdä asioita perustuu Toyotan periaatteisiin. Sen viisi perusarvoa määrittelee koko yrityskulttuurimme.

Lue lisää>

Toyota Production System eli Lean

Kaikki Toyotan tuotteet on valmistettu maailmankuulun TPS -filosofian (Toyota Production System) mukaisesti, mikä takaa korkeimman laadun, kestävyyden ja luotettavuuden.

Lue lisää >