Esihenkilöiden ja työnjohdon koulutus

Turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää vain silloin, kun kaikki työntekijät ovat tietoisia työympäristön riskeistä ja pyrkivät vähentämään niitä yhdessä.  Sen takia on olennaista, että trukinkuljettajien lisäksi trukkiturvallisuuteen saa koulutuksen myös esihenkilöt ja työnjohto. Kun koko organisaatio on koulutettu, voidaan turvallisuuskulttuuria parantaa yhteistyössä ja samalla vähentää materiaalivahinkoja sekä parantaa tehokkuutta.