Trukkikoulutus trukin käyttöön ja turvallisuuteen

Työnantajan velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Velvoitteeseen kuuluu myös työympäristön ja toimintatapojen turvallisuuden tarkkailu sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudesta huolehtiminen on järjestelmällistä toimintaa, jossa täytyy ottaa huomioon työn luonne, työvälineet, organisaation toiminta ja työympäristö.

Tarjoamme kattavan valikoiman koulutuksia, joiden avulla voidaan parantaa turvallisuutta ja tehostaa toimintaa. Valikoimissamme on muun muassa trukkikuljettajille ja esimiehille suunnattuja koulutuksia sekä riskikartoituksia.