Tikkurilan trukkien päivittäistarkastukset ja huoltotoiminta takaavat turvallisuuden ja tuottavat euroja

Maalivalmistaja Tikkurilan ja Toyota Material Handlingin tiivis kumppanuus kehittyy jatkuvasti. Trukkien päivittäistarkastusten koulutus on uusin yhteistyöalue.
Toyotan mekaanikko

Turvaa ja säästöjä

Trukkien päivittäistarkastusten tarve nousi esille, kun Tikkurilassa tapahtui pari vuotta sitten muutama vakava vaaratilanne. Niitä selvitettäessä kävi ilmi, että tilanteet olisi voitu välttää koneiden ennakkotarkastuksella.

”Päivittäistarkastukselle pyrimme sekä parantamaan turvallisuutta että ehkäisemään koneiden ennenaikaista rikkoutumista”, työsuojeluteknikko Jari Junnikkala sanoo.

Tikkurilassa otettiin yhteys Toyotaan, jonka asiantuntijoiden kanssa lähdettiin suunnittelemaan työntekijöiden koulutusta trukkien päivittäistarkastukseen.

”Koulutusyhteistyö Toyotan kanssa on luontevaa jatkoa vuosia jatkuneelle hyvälle yhteistyöllemme”, Junnikkala sanoo.

Päivittäistarkastuksen tekee se työntekijä, joka ottaa trukin kunakin päivänä ensimmäisenä käyttöön. Hän käy monipuolisesti läpi kaikki koneen keskeiset asiat kuten ohjauksen ja jarrujen toiminnan sekä akuston, nostoketjujen ja hydrauliikan kunnon. Mahdolliset viat kirjataan tarkastusraporttiin ja niistä ilmoitetaan aina heti esimiehelle, joka päättää trukin mahdollisesta ajokiellosta.

Päivittäistarkastuksilla puututaan ajoissa koneiden vikoihin. Näin ehkäistään ennakolta pahempi vikaantuminen ja suuremmat korjaukset.

Toyotan trukkikoulutus Tikkurilassa

Hyvin suunniteltu koulutus

Koulutusta lähdettiin suunnittelemaan kumppanuusmallilla tiiviissä yhteistyössä. Tikkurilan työntekijät olivat aktiivisesti mukana koulutuksen yksityiskohtien suunnittelussa. Heiltä tuli runsaasti käytännön vinkkejä, mihin asioihin on syytä kiinnittää huomio ja missä järjestyksessä päivittäistarkastuksen eri vaiheet on järkevä tehdä.

Suunnitteluun osallistuneet työntekijät pohjustivat tulevaa koulutusta kollegojensa parissa niin, että koulutus otettiin hyvin vastaan. Tikkurilan työntekijät ymmärtävät päivittäistarkastusten merkityksen turvallisuudelle.

”Koulutimme kaikkiaan 180 henkilöä, joista kukaan ei suhtautunut asiaan negatiivisesti. Porukka on ollut hyvin motivoitunutta ja aktiivista koulutuksissa”, Toyota Material Handlingin kouluttaja Joona Salminen sanoo.

Esimiehille järjestettiin heille räätälöity kuuden tunnin esimiesvastuukoulutus.

”Esimiehet koulutettiin niin, että heillä on valmiudet varmistaa trukinkuljettajan ajotaidot niin, että he voivat antaa kuljettajille ajoluvat”, Junnikkala kertoo.

”Koulutuksessa käytiin läpi viiden erilaisen konetyypin päivittäistarkastus. Tarkastettavat kohteet vaihtelevat jonkin verran konetyypin mukaan”, Junnikkala kertoo.

Koulutusrupeaminen lisäksi Tikkurilan intranetiin tehtiin opetusvideoita kaikkien trukkityyppien päivittäistarkastuksista. Niitä käytetään muun muassa uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Tikkurilan tyytyväiset asiakkaat

Selviä eurosäästöjä

Trukkihuollon yhteistyö käynnistyi maaliskuussa 2012, kun Tikkurila valitsi Toyota Material Handlingin huoltokumppaniksi.

”Toyotan konsepti täyden palvelun talona vastasi hyvin meidän tarpeita. Organisaation kokemus ja ammattitaito teki meihin vaikutuksen”, kunnossapitoinsinööri Juha Viitanen muistelee.

Huollon toimenpiteitä, kustannuksia ja konekannan tilaa seurataan aktiivisesti. Päivittäisen seurannan lisäksi Tikkurilan ja Toyotan vastuuhenkilöillä on joko puoli- tai neljännesvuosittain seurantapalaveri, jossa arvioidaan monipuolisesti erilaisilla mittareilla tehtyä työtä ja asetetaan tavoitteita tulevalle. Erityisesti pyritään saamaan selville ne koneet, jotka tuottavat eniten kustannuksia.

”Kustannuksia, käytettävyyttä, käyttöastetta seurataan tarkoin. Erityisen hyvin Toyota on onnistunut huoltojen tekemisessä sovitun aikataulun mukaan”, Viitanen sanoo.

”Määräaikaiset huollot ja huoltotoiminnan jatkuva kehittäminen ovat tehokkaita tapoja pienentää koneiden huoltokustannuksia. Korjauskustannukset ovatkin laskeneet parissa vuodessa 15 prosenttia”, Viitanen sanoo ja jatkaa.

”Huoltotoiminnan kehittäminen on sujuvaa yhteistyötä Toyotan kanssa. Heillä on ammattitaitoiset kontaktihenkilöt, joiden kanssa on jatkuva tiivis yhteydenpito. Olemme saaneet Toyotalta aina sitä palvelua, jota olemme toivoneet.”

Lue lisää koulutuksistamme