Toyota Material Handling Finlandille Ecovadiksen platinataso

Olemme saavuttaneet vastuullista toimintaa todentavan Ecovadis platinatason vuoden 2024 arvioinnissa. Myös emoyhtiömme, Toyota Material Handling Europen, vastuullinen toiminta on todennettu Ecovadis platina -sertifikaatilla.

 

Toyota Material Handling Finland sijoittuu EcoVadiksen kokonaispistemäärällään ylimpään yhden prosentin joukkoon maailmassa. Yhteispistemäärä kertyy neljästä mittarista: ympäristövastuusta, liiketoiminnan eettisyydestä, yhteiskuntavastuusta ja kestävästä hankintatoimesta.

EcoVadis platina -sertifikaatin saaminen edellyttää yrityksen koko toiminnan kattavat vastuullisuusperiaatteet ja konkreettiset toimenpiteet sekä laajan dokumentaation, jolla todistetaan EcoVadis-organisaatiolle vastuullisuus.

 

Ecovadis todentaa yrityksen vastuullisuuden

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis on maailman johtava riippumaton vastuullisuusarvioija. Auditointeihin osallistuu vuosittain yli 130 000 yritystä.

Standardimittariston avulla yritysten on helppo arvioida kumppaneidensa ja tavarantoimittajiensa vastuullisuutta. Arviointikategoriat ovat ympäristövastuu, liiketoiminnan eettisyys, yhteiskuntavastuu ja kestävä hankintatoimi. EcoVadiksen mittarit tiukentuvat jatkuvasti, mikä merkitsee sitä, että yritysten on kehitettävä jatkuvasti vastuullista toimintaansa.

Toyotan korkeat vastuullisuusvaatimukset

Vastuullisuus ja sen kehittäminen on Toyotalle ominaista. Haastamme itsemme joka päivä jatkamaan suunnannäyttäjänä, ja vaatimustaso on kova. Emoyhtiömme Toyota Material Handling Europe on saavuttanut Ecovadiksen platinum-tason joka vuosi vuodesta 2020 lähtien, ja lisäksi jokaiselta Toyota Material Handling Europen maayhtiöltä vaaditaan paikallinen Ecovadis-arviointi.

Vastuullisuusvaatimuksistamme ja siitä, miten vähennämme ympäristövaikutuksia, panostamme yhteiskuntavastuuseen ja varmistamme hyvä hallintotavat, voit lukea vastuullisuusraportistamme.

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme

 

Meidän paikalliset ja emoyhtiömme Ecovadis-sertifikaatit vuodesta 2021 lähtien