Nettonollatavoitteet hyväksytty

SBTi on vahvistanut Toyota Material Handling Europen tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä

Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Toyota Material Handling Europen tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa nettonollataso tilivuoteen 2041 mennessä.

Toukokuussa 2022 käynnistynyt Net-Zero-ohjelma on ollut ratkaisevassa asemassa, kun päästövähennystavoitteita on asetettu koko yhtiön osalta. Toyota Material Handling Europen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet täyttävät kaikki kriteerit aikataulun, päästökattavuuden ja kunnianhimon osalta sekä Scope 1- ja scope 2 tavoitteet tukevat 1,5 celsiusasteen tavoitetta.

Toyota Material Handling Europe AB sitoutuu:

 

      • Vähentämään Scope 1- ja 2 kasvihuonepäästöjä 50 prosentilla tilivuoteen 2031 mennessä tilivuoden 2023 tasosta.
      • Vähentämään Scope 3 kasvihuonepäästöjä 25 prosentilla tilivuoteen 2031 mennessä tilivuoden 2023 tasosta.
      • Vähentämään Scope 1, 2 ja 3 kasvihuonepäästöjään 90 prosentilla tilivuoteen 2041 mennessä tilivuoden 2023 tasosta.

Toyota Material Handling Europe on myös asettanut tavoitteeksi saavuttaa kasvihuonekaasujen nettonollapäästöt koko arvoketjussa tilivuoteen 2041 mennessä.

SBTi kiittää Toyota Material Handling Europea nettonollatavoitteesta, joka on tällä hetkellä kunnianhimoisin SBTi-prosessin kautta saavutettavissa oleva tavoitetaso.

Ernesto Domínguez, Toyota Material Handling Europen presidentti ja toimitusjohtaja, sanoo: "Haluan kiittää tiimityötä, joka mahdollisti näiden kunnianhimoisten tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen. Tämä on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti nettonollapäästöä”.

SBTi-aloitteessa ei ole kyse vain vaatimustenmukaisuudesta, vaan hiilidioksipäästöjen vähentämistä koskevien standardien asettamisesta ilmastotieteen mukaisesti. Me kaikki tiedämme, että yhteistyöllä on merkittävä vaikutus. Siksi olemme kutsuneet keskeisimmät toimittajamme sitoutumaan SBTi:hin. Yhdessä voimme nopeuttaa arvoketjumme irtautumista hiilestä”, toteaa Domínguez

SBTi-aloite on globaali aloite, jonka tarkoituksena on edistää yksityisten yritysten päästötavoitteita ja auttaa asettamaan kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat tavoitteet, joilla pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Toyota Material Handling Europen tavoitteiden lisäksi jokaisella maayhtiöllä on paikalliset päästötavoitteet. Toyota Material Handling Finland Oy:n tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt tilivuoteen 2031 mennessä.

Lisätietoja Science Based Targets -aloitteesta ja Toyota Material Handling Europen asettamista tavoitteista löytyy osoitteesta: Companies taking action - Science Based Targets Initiative. (laita hakukenttään “Toyota Material Handling Europe”)

TransitionPlan_To_Net_Zero.PNG

Tilivuosi: 1.4.–31.3.

 

Tiedustelut:

Jaana Paajanen

HR & HSE Manager

Toyota Material Handling Finland Oy

Jaana.Paajanen@fi.toyota-industries.eu