Verkkosivuillamme on käytössä evästeet, joiden avulla varmistamme, että sivustomme toimivat ja käyttökokemus on paras mahdollinen. OK

Toyota Production System eli lean

Noudatamme TPS-filosofiaa tuotannossa; valmistamme tuotteita tilausten pohjalta oikean määrä ja oikea-aikaisesti, mitä ohjaa sovittu toimituspäivä. TPS eli lean mahdollistaa mm.tasaisen kuormituksen tuotantoprosessissa, tiukan laadun valvonnan ja laatukriteerit sekä jatkuvan kehittämisen.

Kuinka asiakas hyötyy TPS-filosofiasta?

 • Korkea laatu
 • Vastinetta rahalle
 • Toimitus oikeaan aikaan
 • Ympäristöystävällisyys
 • Turvallisuus- ja terveysnäkökohdat huomioitu

TPS:n avulla tuotamme korkealaatuisia tuotteita ja palveluita kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Ympäristönäkökohdat on huomioitu koko toimitusketjussa alihankkijoilta tuotteen loppukierrätykseen asti. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin omien työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus, jossa ei tehdä kompromissejä.

Lue lisää miksi Lean toimii yrityksen jokaisessa toiminnossa >>

Kuinka TPS tekee laadun?

 • Juuri oikeaan aikaan (Just-in-time)
 • Jidoka: ongelmien esiintuominen
 • Kaizen: jatkuva kehittäminen


TPS-filosofiassa keskiössä on prosessin ja tuotteen laadun parantaminen hukkaa eliminoimalla ja tahtiaikaa lyhentämällä tuottaen samalla oikeita tuotteita oikea-aikaisesti.  Jatkuva parantaminen eli Kaizen on läsnä koko ajan, sillä täydellistä prosessia tai tuotetta ei ole olemassa. TPS ei rajoitu vain tuotantoon vaan se näkyy esimerkiksi jälkimarkkinapalveluissa missä siitä käytetään nimeä Toyota Service Concept.

Nainen työskentelee tehtaassa

Mitä TPS tarkoittaa Toyotan työntekijöille?

 • Vahva laadun ja turvallisuuden kulttuuri
 • Selkeät vastuualueet ja johtaminen
 • Monipuoliset työtehtävät esim. työn kierron avulla


Haluamme, että pitkä kokemuksemme TPS-filosofiasta näkyy asiakkaille selkeinä hyötyinä asiakkaan toiminnassa. Edellytyksenä sille on Toyotan omien työntekijöiden koulutus, selkeät prosessit, toimintamallit, vastuualueet ja johtamisjärjestelmä sekä työntekijöiden halu kehittyä ja kehittää.

Voit myös olla kiinnostunut

BT Optio keräilyyn

Tuotteet ja palvelut

Tutustu koko tarjontaamme muun muassa pumppukärryihin, varastotrukkeihin, vastapainotrukkeihin, automaattitrukkeihin, varastohyllyihin ja moniin muihin palveluihimme ja tuotteisiimme.

Lue lisää >
Trukkien katselua

Kestävä kehitys

Yhdessä voimme tehdä paljon maksimoidaksemme turvallisuuden, minimoimalla ympäristövaikutukset ja optimoimalla prosessejamme.

Lue lisää >
Toyota palvelukonsepti

Toyota Service Concept

Toyotan palvelukonsepti eli Toyota Service Concept kuvastaa sitoutunutta palvelukulttuuriamme, järjestelmällistä lähestymistapaa palveluidemme optimointiin.

Lue lisää >
Tekstiä taululla

Toyota Way

Toyotan tapa tehdä asioita perustuu Toyotan periaatteisiin. Sen viisi perusarvoa määrittelee koko yrityskulttuurimme.

Lue lisää >