Suomessa Sun Chemical Oy tekee yhteistyötä Toyota Material Handlingin kanssa

Moderni trukkikalusto turvaa Sun Chemicalin tehtaan ja varaston kehittämisen

Moderni ja helposti hallittava trukkikalusto parantaa varastotoimintojen turvallisuutta.
Sun Chemical luottaa Toyotan trukkeihin

Tehokasta tuotantoa

Espoon Juvanmalmin tehtaat valmistavat pakkausteollisuudelle toimitettavia tuotteita ja Sun Chemicalin muut pohjoismaiset tehtaat printtimedian tuotteita. Vuonna 1972 rakennetulta Espoon tuotantolaitokselta lähtee tuotteita kaikkiin Pohjoismaihin ja Baltiaan.

­”Toimitamme painovärejä asiakkaillemme hyvin erilaisissa pakkauksissa 20 litran astiasta tuhannen litran konttiin”, Sun Chemicalin Pohjoismaiden operatiivisista toiminnoista vastaavaa Ari Venninen sanoo.

Sun Chemicalin Espoon tehtaan rooli on vahvistunut yrityksen työnjaossa. Muun muassa pari vuotta sitten suljetun Tanskan tehtaan koko tuotanto siirrettiin Suomeen. Tänä päivänä tehdas valmistaa vuosittain 7500 tonnia väriaineita, joka vastaa noin 350 rekkakuormallista. Yrityksen palveluksessa on 64 työntekijää.

Tehtaan raaka-aineet tulevat ympäri maailmaa, myös suomalaisilta toimittajilta. Osaaminen ja tehokkaat menetelmät ovat taanneet työn jatkumisen ja lisääntyminen Juvanmalmin tehtaalla. Kokonaiskustannukset ovat kohdallaan.

­”Meillä on tärkeää olla lähellä markkinoita. Työvoimakulujen osuus kokonaiskustannuksista on aika pieni verrattuna esimerkiksi rahtikustannuksiin”, Venninen sanoo.

Huolto pelaa

Sun Chemical on uusinut viimeisen puolentoista vuoden ajan trukkikalustoaan. Kaikki koneet on hankittu 3-5 vuoden vuokrasopimuksilla, jotka pitävät sisällään täyden ylläpidon ja vuosittaiset määräaikaishuollot. Koneita on uusittu kriittisemmästä päästä korvaamaan niitä, joiden elinkaari oli jo lopussa.

Tehtaalla ja sen yhteydessä sijaitsevassa varastossa on monenlaisia logistisia tarpeita. Uusien koneiden kestävämpi tekniikka ja harvemmat huoltovälit ovat erityisesti tarpeen.

”Tärkein asia on, että meillä on oikeanlaiselle kalustolle hyvin pelaava huolto. Arjessa tämä tarkoittaa huollon nopeaa toimintaa ja luotettavuutta”, Venninen sanoo.

Tiiviistä yhteistyöstä Toyotan kanssa on hyviä kokemuksia.

”Varastopäällikkömme on erittäin tyytyväinen, että huollon sovituista vasteajoista on pidetty kiinni. Toisaalta on tärkeää, että jos viivästyksiä tulee, niistä kerrotaan heti ja suoraan. On selvää, että jonkin varaosan saanti voi kestää”, Venninen sanoo.

Käytännössä huollon vasteaika on 24 tuntia. Koneista vastaa aina samat, niiden erityispiirteisiin ja asiakkaan tarpeisiin perehtyneet, huoltomiehet.

Käyttäjät tyytyväisiä

”Tietysti jo se, että trukit ovat vähemmän huollossa ja enemmän käytössä on tärkeä asia. Uusien Toyota- ja BT-trukkien luotettavuudesta on tullut käyttäjiltä hyvää palautetta samoin kuin siitä, että niitä voidaan säätää käyttäjän mukaan.”

Kemikaalien ja erityisesti räjähdysvaarallisten liottimien käsittely asettaa omat vaateensa kalustolle. Trukkien tulee olla atex-luokiteltuja. Turvallisuusvaatimukset ovat uutta tekniikkaa ja toimivaa huoltoakin tärkeämpi asia.

”Uuden sukupolven Toyota-trukit antavat meille aiempaa enemmän luotettavuutta ja niitä on helpompi käsitellä. Molemmat asiat ovat turvallisuuden kannalta keskeisiä”, Venninen korostaa.

Blue spot -valo on yksi kiitosta saanut turvallisuusasia. Trukin peruttaessa Blue spot heijastaa sen taakse lattiaan sinisen huomiovalon, joka auttaa trukin havaitsemista meluisassa ympäristössä paremmin kuin pelkkä hälytysääni.

Tutustu tuotteisiin
Toyota I_Site-kalustonhallintajärjestelmä

Koko kalusto hallinnassa

Sun Chemical on ottanut käyttöönsä Toyota I_Site -kalustonhallintapalvelun. Sen avulla valvotaan muun muassa kaluston käyttöastetta, käyttökuluja, kuntoa, vahinkotilanteita ja huoltoja.

”Toyota Toyota I_Site -palvelu on tuonut meille kahtalaisia hyötyjä. Toisaalta voimme seurata konekohtaisia kuluja ja huoltovälejä. Toinen on parantunut turvallisuus ja mahdollisuus vahinkojen ennaltaehkäisyyn”, Venninen sanoo.

Puoli vuotta käytössä olleella järjestelmällä määritellään kuka saa käyttää mitäkin konetta. Kuljettajien ajokäyttäytymistä voidaan seurata ja tarvittaessa puuttua, jos jollekin kuskille tulee poikkeuksellisen paljon virheitä.

­”Voimme antaa kuljettajille lisäkoulutusta tai asettaa kuljettajakohtaisia nopeusrajoituksia.”

Trukin käyttökunnon päivittäinen tarkastaminen on osa Toyota I_Site -järjestelmää. Jokaiselle trukille määritellään sen vaatimat tarkastustoimenpiteet, jotka pitää tehdä ennen kuin trukilla voidaan aamulla lähteä ajoon. Järjestelmään ohjelmoidaan kysymyksiä, jotka kuljettaja kuittaa.

”Kullekin vastaukselle on varattu tietty aika, eikä niitä voi kuitata nopeammin, vaan tarkastukset on oikeasti tehtävä. Jos tarkastusta ei tehdä, koneen käyttöä rajoitetaan esimerkiksi laskemalla sen tehoa”, Venninen sanoo.

Sun Chemical käyttää Toyota I_Site-järjestelmää

Kehittämistä yhteistyönä

Päivittäinen Toyota I_Site -tarkastus on helpottanut Sun Chemicalin sisäisiä prosesseja. Aiemmin tarkastusraportit tehtiin käsin paperille ja syötettiin sen jälkeen erilliseen järjestelmään. Nyt tarkastukset ja raportit ovat osa trukkihallinnan kokonaisuutta.

Järjestelmän käyttö kehittyy koko ajan ja uusien ominaisuuksien käyttöönottoa suunnitellaan. Järjestelmä raportoi tietoja sekä Toyotalle että Sun Chemicalin järjestelmän pääkäyttäjille. Toyota I_Siten jatkokehitystä tehdäänkin tiiviissä yhteistyössä. Tällä hetkellä Venninen käyttää järjestelmää sekä Suomen että Ruotsin trukkikaluston valvontaan.

”Toyota I_Site oli yksi keskeinen syy, miksi valitsimme Toyotan kumppaniksemme. Olimme jo pitkään toivoneet tällaista järjestelmää, mutta aiemmat kumppanimme eivät pystyneet sellaista toimittamaan.”

Sun Chemical on hankkinut varastoonsa myös Toyota SpotMe -järjestelmän, joka ehkäisee onnettomuuksia ja lisää turvallisuutta. Järjestelmä havaitsee suuntaherkillä infrapuna-antureillaan trukit ja jalankulkijat esimerkiksi varastokäytävien risteyskohdissa ja antaa varoituksen risteävästä liikenteestä. Varoitusyksikkö alkaa vilkkua törmäysvaaran uhatessa, jolloin kulkuneuvot ja jalankulkijat ymmärtävät hidastaa ja pysähtyä risteyksiin. 

Trukkikaluston uusinta sekä Toyota I_Site - ja SpotMe-järjestelmät ovat olleet iso ja kannattava investointi.

”Tämä investointi maksaa nopeasti itsensä takaisin. Säästyneillä huolto- ja ylläpitokustannuksilla olemme jo 18 kuukauden aikana lähes kuitanneet Toyota I_Site -investoinnin”, Venninen sanoo tyytyväisenä.

Vaikka kuluja seurataan tarkasti, on parantunut turvallisuus tärkein hyöty.

”Turvallisuus menee meillä kaiken muun edelle. Kaikki työntekijämme tiedostavat sen tärkeyden. Haluamme tehdä kaikkemme, että voimme tarjota työntekijöillemme kaikilta osin turvallisen työympäristön. Toyotan moderni ja turvallinen trukkikalusto on tärkeä osa tätä kokonaisuutta”, Venninen sanoo.

Ota yhteyttä