Toimitus

Toimitamme tuotteitamme ainoastaan Suomeen. Ellei muuta ole sovittu, myyjä valitsee pakkauksen, kuljetusvälineen ja -reitin voimassa olevien toimitusehtojensa mukaisesti. Vaaranvastuu kaikissa toimituksissa, myös rahtivapaissa toimituksissa ja toimituksissa, joissa rahti on maksettu etukäteen, siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle tai kuljetusliikkeelle, kuitenkin aina viimeistään tavaran lähtiessä varastosta. Ostaja vastaa kuorman purkamisesta ja siihen liittyvistä kuluista. Myyjä vakuuttaa lähetyksen vain asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella. Jos toimitusta lykätään ostajan pyynnöstä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle myyjän ilmoitettua ostajalle toimitusvalmiudestaan. Ostaja vastaa tuotteen varastointikuluista siitä alkaen kun on kulunut 30 päivää myyjän toimitusvalmiudesta ilmoittamisesta. Varastointikustannukset ovat  vähintään 0,5 % laskun summasta per alkava kuukausi.

Myyjällä on oikeus tehdä osatoimituksia siinä määrin kuin osatoimituksista ei aiheudu kohtuutonta haittaa ostajalle.