Verkkosivuillamme on käytössä evästeet, joiden avulla varmistamme, että sivustomme toimivat ja käyttökokemus on paras mahdollinen. OK

Vaikka vakavien työtapaturmien määrä on ollut laskussa jo vuosikymmeniä, trukkeihin liittyviä tapaturmia tapahtuu silti vuosittain. Siksi työturvallisuudesta huolehtimiseen täytyy panostaa.

Kattava opas trukkiturvallisuudesta!

Vaikka vakavien työtapaturmien määrä on ollut laskussa jo vuosikymmeniä, trukkeihin liittyviä tapaturmia tapahtuu silti vuosittain. Siksi työturvallisuudesta huolehtimiseen täytyy panostaa.

Koulutuspalvelut

Työnantajan velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Velvoitteeseen kuuluu myös työympäristön ja toimintatapojen turvallisuuden tarkkailu sekä tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen työturvallisuuden parantamiseksi. Työturvallisuudesta huolehtiminen on järjestelmällistä toimintaa, jossa täytyy ottaa huomioon työn luonne, työvälineet, organisaation toiminta ja työympäristö.

Miksi valita Toyota koulutuskumppaniksi?

 • Asiakaslähtöiset koulutukset
 • Kattavaa koulutusta läpi organisaation
 • Tuki ja jatkuvuus

 

Haluamme kouluttaa asiakkaan tiloissa. Tällöin kaluston ja työympäristön vaatimukset tulevat huomioiduiksi koulutuksessa. Pystymme myös räätälöimään koulutuksia asiakkaan tarpeiden mukaan. Koulutamme kuljettajien lisäksi myös esimiestasoa. Trukkiturvallisuuden parantaminen on koko organisaation asia ja esimiesten kouluttaminen on avainasemassa. Haluamme olla enemmän kuin kouluttaja, haluamme olla koulutuskumppaninne.

Katso viereinen video niin näet miten teemme yhteistyötä UPM Plywoodin kanssa koulutusten suhteen.

Trukkikoulutusesite
Koulutus trukkien käyttöön

Koulutus on sijoitus liiketoimintaan

 • Työturvallisuuden parantuminen
 • Materiaalivahinkojen vähentyminen
 • Tuottavuuden tehostuminen

Tuottavan materiaalinkäsittelyn lähtökohtana on  aina turvallinen työpaikka. Toyotan koulutuksissa käydään läpi, miten trukin turvallinen käyttö ja ympäristön huomiominen vähentää onnettomuusien riskiä. Turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantumisen lisäksi koulutus vähentää vahinko- ja työkustannuksia

Lue blogi
Nainen trukkikoulutuksessa

Trukkikoulutus kuljettajille

 • Kesto: noin 1 päivä  
 • Tavoite: turvallisen toimintaympäristön kehittäminen  
 • Paikka: asiakkaan tilat tai Toyotan tilat

Johdon sitoutuminen työturvallisuuden parantamiseen on ensisijaisen tärkeää. Johdon tehtävä on laatia standardit jonka mukaan toimitaan ja jalkauttaa ne työntekijöille.  Tästä syystä tarjoamme trukkikoulutusta myös esimiehille. Koulutus antaa hyvän paketin trukkiturvallisuuden ymmärtämiseen ja edelleen kehittämiseen

Ilmoittaudu koulutukseen
Trukinkuljettaja nostaa lavoja Toyota Tonerolla

I_Site kalustonhallinnan avulla parempiin tuloksiin

 • Kesto: noin 1 päivä
 • Tavoite: I_Site järjestelmän tehokas hyödyntäminen
 • Paikka: asiakkaan tilat tai Toyotan tilat


Toyotan I_Site järjestelmä on monipuolinen työkalu turvallisen materiaalinkäsittelyn varmistamiseen ja kehittämiseen. I_Site käyttäjäkoulutuksessa opit hyödyntämään järjestelmää ja sen raportointia mahdollisimman tehokkaasti

Tarjoamme Toyota I_Site-koulutusta nyt myös omissa tiloissamme. Katso lisää täältä >>

Ota yhteyttä
Koulutus käynnissä koulutusalueella

Trukkiturvallisuus lähtee johtamisesta

 • Standardisoi toimintatavat
 • Kouluta koko henkilöstö, myös esimiehet
 • Suora vaikutus tulokseen

Turvallinen toimintaympäristö on mahdollinen vain silloin, kun kaikki tuntevat riskit ja toimivat yhteistyössä tapaturmien ehkäisemiseksi. Asianmukaisen koulutuksen tarjoaminen työntekijöiden lisäksi esimiehille ja muille varaston työntekijöille on oleellista. Yhdessä tehtävä kehitystyö johtaa parhaaseen lopputulokseen.

Lue myös mitä vaaditaan, jotta voit myöntää kirjallisen ajoluvan trukinkuljettajalle ja mitkä ovat esimiehen vastuut trukkiturvallisuudessa.

Esimiesten koulutus
Toyota koulutus jalankulkijoille

Jalankulkijan trukkikoulutus

Varasto- ja tuotantotiloissa liikkuu paljon työntekijöitä, jotka eivät itse aja trukkia. Monet työntekijät eivät tiedä mitä asioita tulee huomioida, kun liikutaan samoissa tiloissa trukkien kanssa. Trukinkuljettajan haasteena ovat usein huono näkyvyys trukista, toimintaympäristön haasteet ja henkilöliikenne. Trukkitapaturmissa tilanteet tulevat usein yllättäen.

Kuljettaja ei yksinkertaisesti aina ehdi reagoimaan tarpeeksi nopeasti yllättäviin tilanteisiin.  Jalankulkija onkin kaikkein suurimmassa vaarassa koska he eivät ole trukin sisällä suojassa. Jalankulkijoiden on hyvä tietää kuinka ennakoida vaaranpaikkoja ja huomioida trukkiliikenteen riskit. Toyotan jalankulkijoille suunnattu trukkikoulutus ennaltaehkäisee vaaratilanteita ja parantaa koko henkilöstön turvallisuutta.

Katso koulutuksen sisältö
Ihmiset ovat kerääntyneet trukkikoulutukseen

Koulutukset edistävät muun muassa seuraavia osa-alueita:

 • Vauriokulujen pienentyminen
 • Työskentelyn tehokkuus paranee
 • Työskentelytavat ovat turvallisia
 • Kaluston pidempi elinkaari oikeaoppisen käsittelyn johdosta

Ota meihin yhteyttä

Voit olla myös kiinnostunut

 I_Site toimii myös iPadilla

I_Site-kalustonhallintajärjestelmä

Toyota I_Site on monipuolinen kalustonhallintajärjestelmä, joka auttaa parantamaan neljää isoa yritystoiminnan aluetta: kulut, tuottavuus, terveys ja turvallisuus sekä ympäristö.

Lue lisää >
Toyota palvelukonsepti

Toyota Service Concept

Toyotan palvelukonsepti eli Toyota Service Concept kuvastaa sitoutunutta palvelukulttuuriamme, järjestelmällistä lähestymistapaa palveluidemme optimointiin.

Lue lisää >
Kaksi ihmistä pitämässä avainta

Terveellinen työpaikka kaikenikäisille

Vuosina 2016-2017 käynnissä olevalla kampanjalla pyrimme yhdessä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa luomaan terveellisen ja tuottavan työympäristön kaikenikäisille.

Lue lisää >
Toyota Tracto tehdaskäytössä

Tuotanto

Eräs avainalue, jossa tuotteemme voivat olla avuksi, on tuotanto. Pyrimme aina tarjoamaan parhaat ratkaisut sujuvan tuotantoprosessin tukemiseen.

Lue lisää >