Tilaus - ja toimitusehdot

Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

Verkkokaupan tilaus ja toimitusehdot Toyota Material Handling Finland Oy

Verkkokaupan tilaus- ja toimitusehdot

Sivuston omistaja ja ylläpitäjä on Toyota Material Handling Finland Oy, Korpivaarantie 1, 01450 Vantaa, kotipaikka Vantaa, Y-tunnus 1956115-8.

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Verkkokaupan yleiset ehdot) sovelletaan kaikissa verkkokaupan kautta tehdyissä kaupoissa, jotka solmitaan Toyota Material Handling Finland Oy:n (jäljempänä myyjä) ja yksityisten elinkeinonharjoittajien ja yritysten sekä yksityis- tai julkisoikeudellisten muiden yhteisöjen (jäljempänä ostaja) välillä.

Verkkokaupassa myydään myyjän tuotevalikoimaan kuuluvia uusia ja käytettyjä tuotteita. Tuotteita toimitetaan vain sellaisille ostajille, jotka voivat ilmoittaa Suomessa sijaitsevan toimitusosoitteen.

Kaupan ehtojen osalta sovelletaan ”Teknisen kaupan yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010”. (http://www.tekninen.fi/jasenyys/yleiset-sopimusehdot/). Jos edellä mainitut ehdot ovat ristiriidassa Verkkokaupan yleisten ehtojen kanssa, noudatetaan verkkokaupan yleisiä ehtoja. Uutena myytävälle tuotteelle on voimassa valmistajan takuuehtojen mukainen takuu, ellei tuotteen esittelytiedoissa tai verkkokaupan tilauslomakkeessa toisin mainita. Käytettynä myytävälle tuotteelle mahdollisesti annettavan takuun ehdot ilmenevät tuotteen esittelytiedoista tai verkkokaupan tilauslomakkeessa.  

2. Verkkokaupan tuotteiden esittely

Verkkokaupan tuotteiden esittely, mukaan lukien niihin liittyvät kuvat ja piirustukset sekä mitta-, paino- ja suorituskykytiedot eivät muodosta myyjää sitovaa tarjousta, vaan ne ovat kehotus ostajalle tarjouksen tekemiseen. Myyjän myyntipuheet tai muut suullisesti esittämät lupaukset tai vakuutukset ovat sitovia vain, jos myyjä vahvistaa ne kirjallisesti. Ostajan asettamat ehdot eivät ole voimassa, ellei myyjä hyväksy niitä kirjallisesti. Faksilla tai sähköpostilla lähetettyjen viestien katsotaan myös täyttävän kirjallisen muodon vaatimuksen.

3. Hintatiedot

Ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Pakkaus- ja toimituskulut eivät sisälly tuotteen hintaan vaan ne veloitetaan ostajalta erikseen. Pakkaus- ja toimituskustannukset ilmoitetaan tilauslomakkeella tai  myyjän tilausvahvistuksessa.

4. Tilaaminen verkkokaupasta

Luotuaan verkkokauppaan salasanalla suojatun asiakastilin osoitteesta www.toyotakauppa.fi [pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*)] ostaja voi valita haluamansa määrän tuotteita verkkokaupan valikoimasta ja kerätä ne "ostoskoriin" napsauttamalla Lisää koriin -painiketta. Valittuaan haluamansa toimitus- ja maksutavan ja vahvistettuaan hyväksyvänsä Verkkokaupan yleiset ehdot ostaja voi lähettää sitovan tilauksen valitsemansa  tuotteen tai tuotteiden (jäljempänä tuote) ostamista varten napsauttamalla LÄHETÄ TILAUS -painiketta. Ennen tilauksen lähettämistä ostaja voi tarkistaa tiedot ja muuttaa niitä tai korjata mahdolliset syöttövirheet vierittämällä sivun alareunaan ja napsauttamalla painiketta JATKA OSTAMISTA NAPSAUTTAMALLA TÄTÄ. Ostaja voi keskeyttää tilausprosessin milloin tahansa ennen LÄHETÄ TILAUS -painikkeen painamista sulkemalla selaimen ikkunan.

Tilauksen lähettämisen jälkeen ostaja saa vahvistuksen tilauksen vastaanottamisesta asiakastilin määrittämisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tämä vahvistus ei vielä tarkoita ostajan sopimustarjouksen hyväksymistä, vaan ainoastaan vahvistaa tilauksen vastaanottamisen.

Sopimus syntyy, kun myyjä lähettää tilausvahvistuksen tilauksen hyväksymisestä. Tämä tapahtuu normaalisti kahden (2) työpäivän kuluessa. Myyjä ilmoittaa ostajalle, ellei tuotetta ei ole saatavana. Tilausvahvistusta ei tällöin lähetetä eikä sopimusta synny.

Tilauksen vastaanottamisen jälkeen tilauksen tiedot ja sopimuksen teksti lähetetään ostajalle sähköpostilla tilauksen vastaanoton vahvistuksessa ja ostaja voi tallentaa/tulostaa viestin. Tilauksen tiedot ja sopimuksen teksti lähetetään ostajalle myös tilausvahvistuksen mukana. 

5. Maksutavat

Ostaja suorittaa maksun myyjän laskun mukaisesti edellyttäen, että  ostajalla on voimassa oleva asiakassuhde. Jos kyseessä on uusi asiakas, maksu tapahtuu ennakkolaskua vastaan tai luottokortilla. Pyydettäessä myyjä tekee ostajalle myös rahoitustarjouksen.

Laskun maksuehto on 14 päivää netto laskun päivämäärästä. Lasku ja tilisiirto lähetetään tilausvahvistuksen lähettämisen yhteydessä. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Tuote on myyjän omaisuutta kunnes koko kauppahinta ja muut ostajan maksuvelvoitteet on täysin täytetty.

Maksun viivästyessä myyjällä on oikeus periä korkolain 4 a §:n mukaista viivästyskorkoa eräpäivän jälkeiseltä ajalta sekä perintäkulut. 

Mikäli sopimuksen solmimisen jälkeen käy ilmi, että myyjän saaminen on vaarassa ostajan maksukyvyttömyyden vuoksi, tai jos muut seikat osoittavat ostajan maksukyvyttömyyden merkittävästi heikentyneen, myyjällä on oikeus purkaa kauppa ja ottaa myyty tavara takaisin tarvittaessa virka-apua käyttäen. Myyjällä on oikeus tuotteen takaisinottoon ja kaupan purkamiseen aina, jos maksuviivästys on kestänyt enemmän kuin 30 päivää eräpäivästä.  Purkutilanteessa ostaja on velvollinen korvaamaan tuotteen takaisinottamisesta aiheutuneet kulut sekä tuotteesta saamansa käyttöhyödyn ja tuotteen arvonalenemisen. Myyjällä on myös oikeus panna maksuun kaikki muut olemassa olevasta liikesuhteesta syntyvät vielä erääntymättömät saamiset.

6. Toimitusajat

Verkkokaupan sivustolla mainitut toimitusajat ja toimituspäivämäärät ovat suuntaa antavia. Lopullinen toimitusaika vahvistetaan tilausvahvistuksessa. Toimitusaikaa katsotaan noudatetuksi, jos toimitus lähetetään myyjän varastosta toimitusajan kuluessa. Myyjän toimitusvelvollisuus on riippuvainen oikeista, ajantasaisista ja sopimuksen mukaisista tarvikkeiden ja raaka-aineiden toimituksista myyjän omilta toimittajilta, ellei myyjä ole itse aiheuttanut omien toimittajiensa tarvikkeiden ja raaka-aineiden virheellisiä tai myöhästyneitä toimituksia.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) tapauksessa myyjällä on oikeus lykätä toimituksia siihen saakka kun esteen olemassaolo lakkaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan valuuttarajoitukset, kauppapolitiikka sekä muut viranomaisten toimenpiteet, lakot, työsulut ja työnseisaukset tai muut vastaavat syyt, joista myyjä ei ole vastuussa, kuljetusreittien tukkeutuminen, viiveet tuonti-/tulliselvityksissä sekä kaikki muut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat olosuhteet, jotka hankaloittavat huomattavasti tavaroiden ja/tai palveluiden toimittamista tai tekevät ne mahdottomiksi. Tällaisissa tapauksissa olennaista ei ole se, esiintyvätkö olosuhteet myyjän tai myyjän toimittajien luona vai kauempana toimitusketjussa. Jos sopimuksen suorittaminen muuttuu kohtuuttomaksi jommallekummalle sopijapuolelle tällaisten tapahtumien seurauksena, kyseisellä sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä viipymättä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

7. Tuotteen toimittaminen ostajalle

Ellei muuta ole sovittu, myyjä valitsee pakkauksen, kuljetusvälineen ja -reitin voimassa olevien toimitusehtojensa mukaisesti. Vaaranvastuu kaikissa toimituksissa, myös rahtivapaissa toimituksissa ja toimituksissa, joissa rahti on maksettu etukäteen, siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan rahdinkuljettajalle tai kuljetusliikkeelle, kuitenkin aina viimeistään tavaran lähtiessä varastosta. Ostaja vastaa kuorman purkamisesta ja siihen liittyvistä kuluista. Myyjä vakuuttaa lähetyksen vain asiakkaan pyynnöstä ja asiakkaan kustannuksella.

Jos toimitusta lykätään ostajan pyynnöstä, vaaranvastuu siirtyy ostajalle myyjän ilmoitettua ostajalle toimitusvalmiudestaan. Ostaja vastaa tuotteen varastointikuluista siitä alkaen kun on kulunut 30 päivää myyjän toimitusvalmiudesta ilmoittamisesta. Varastointikustannukset ovat  vähintään 0,5 % laskun summasta per alkava kuukausi

Myyjällä on oikeus tehdä osatoimituksia siinä määrin kuin osatoimituksista ei aiheudu kohtuutonta haittaa ostajalle.

8. Tuotetilauksen (muut kuin varaosat) peruuttaminen ja virheettömän tuotteen palautusoikeus

Tilauksen peruuntuessa ostajasta johtuvasta syystä myyjä veloittaa peruutusmaksun, joka on vähintään 15% tuotteen myyntihinnasta. Myyjä määrittelee peruutusmaksun aina tapauskohtaisesti.

9. Varaosatilauksen peruuttaminen ja virheettömän varaosan palautusoikeus

Ostaja saa palauttaa uutena ostetun virheettömän varaosan 14 päivän sisällä  varaosan vastaanottamisesta edellyttäen, että varaosa on käyttämätön ja vahingoittumaton. Ostajan pitää maksaa kaikki palauttamiseen liittyvät kustannukset. Myyjä hyvittää palautustilanteessa ostajalle tämän maksaman kauppahinnan, ei kuitenkaan varaosan pakkaus- ja kuljetuskustannuksia. Jos palautus tapahtuu myöhemmin kuin 14 päivän kuluessa varaosan vastaanottamisesta, hyvitettävästä kauppahinnan osasta vähennetään 5 % jokaista alkavaa viikkoa kohden. Myöhemmin kuin 12 viikkoa tapahtuva palautus hyväksytään vain myyjän harkinnan mukaan. Palautuslähetykseen pitää liittää tilausvahvistuksen yhteydessä toimitettu palautuslomake.

10. Reklamointi ja virheen oikaisu

Ostajan pitää tarkastaa toimituksen sisältö ja tuotteen vahingoittumattomuus huolellisesti. Virhetilanteissa noudatetaan näiden sopimusehtojen 1. kohdassa viitattujen Teknisen kaupan myyntiehtoissa määrätyllä tavalla.